Az Egyesületről

Európai Gondolatok Egyesülete

7621 Pécs, Nagy Flórián u. 7.

ege.pecs@gmail.comwww.europaigondolatok.hu

Gaál Zoltánné elnök

 06/30/288-4000; 06/30/525-2121; 06/30/4217-026


 

EGE Ars poeticája:

Európa nem arra kíváncsi, hogy átvettünk-e mindent, amit az európai művelődés nyújthat, hanem arra, hogy a magunkéból mivel gyarapítottuk az európai művelődést! Európa az egyéniséget keresi és értékeli bennünk, nem a tanulékonyságot. (Györffy István)

 

EURÓPAI GONDOLATOK EGYESÜLETE

közhasznú nonprofit szervezet

(rövid bemutatkozás)

 Az Európai Gondolatok Egyesülete 2002-től lendülettel végzi kitűzött feladatait. 

2002-ben az unióhoz való csatlakozásra készülve hoztuk létre az egyesületet. Szervezetünkhöz - működésünk során – 31 tag csatlakozott, akik aktív közreműködésükkel segítik céljaink elérését, a helyi közösségi élet fejlesztését, felépítését

Ma az egyesület - alapvetően – programjaival,  az európai unió tagjaként megélt hiányosságok kiküszöbölésére törekszik.

2011 óta közhasznú szervezetként működik. A közösségszervező, -formáló célkitűzésünk megvalósításához.

 

  • A megvalósított feladataink:

Ø      Évente visszatérő rendezvényünk eredménye, hogy a  „gyermekkorunk” ízeit visszaidéző sütemények sütésére ösztönöztük a kezdő és tapasztalt sütirajongókat. A süteményeken keresztül közelebb hoztuk egymáshoz a generációkat. Házi készítésű sütemények versenye - „Ezt süsd ki/meg!” 

Szókincsfejlesztő társalgási klub indítása angol, német, olasz nyelven.

Az alapszókincsre építve a mindennapi élethez kapcsolódó szituációs helyzetek gyakorlása, szókincs bővítése.

Konfliktuskezelési tréning indítása. Munkahely, család, gyermek és szülő, nagyszülő

A mindennapi életben keletkező konfliktushelyzetek megoldását segítettük a generációk között is.

A társadalom legkisebb alapköveinek számító családok emóciós helyzetének javításáért teszünk lehetőségeinkhez mérten. 

Családbarát közgondolkodás népszerűsítése

Légzési, kommunikációs, beszédtechnikai gyakorlatok, tréningek tartása. Légzés – ÁOK – gyakorlat. Választékos beszédre ösztönöztünk, a szókincset fejlesztettük. 

Nonprofit szervezetek ügyintézése -  belső képzés, önkéntesek bevonásával

A nonporfit szervezetünkben dolgozóink napi munkáját segítette.

Egészségmegőrző hónap – tradicionálisan novemberben A 21. sz. népbetegségei…

A szakemberek: mentálhigiénés és a pszichológus előadásainak tanulsága, hogy „Minden a fejben dől el!”.

Civil társadalom formálása – diákok bevonásával.  Programjaink lebonyolításában lehetőséget adtunk öt középiskola diákjainak az ötven órás közösségi diákmunka teljesítéséhez. Megismerték az önkéntes és a nonprofit szervezet munkáját.

Kortárs festők képzőművészeti alkotásaiból kiállítás, vásár

Megrendeztük a közelmúltban elhunyt kortárs képzőművészek „ÍGY LÁTTÁK ŐK” c.  emlék kiállítását. Széles körben megismertettük munkásságukat. Továbbá: Kocsis Zita Saide: METAMORFÓZIS; Csízy László: KAPCSOLATOK; Nimcsevity Anna: ANŐ; Molnár-Flórián: Magángyűjtemény; bemutatására került sor.

Cserépvásár - Könyvbörze (az 5 középiskola bevonásával)

Olvasás iránti érdeklődését fokoztuk a gyerekeknek és felnőtteknek. Régi, különleges és egyedi könyveket kínáltunk.  A befolyt összeget ingyenes oktatásra ajánlottuk fel.

Szakmák bemutatása, felnőttképzési tanácsadás térítésmentesen. Ahány szakma, annyi esély nyílt nap szervezése. Önéletrajzírást vállaltunk, valamint a levelezési ismeretek alapján levelek formába öntését, az új magyar helyesírás szabályainak megfelelően. Segítettük az elhelyezkedés követelményeinek való megfelelést.

„Legszebb konyhakertek” – Magyarország Legszebb konyhakertjei országos program helyi szervezése. Kertészkedésre és az egészséges életmódra ösztönzés. Az értékteremtő föld megőrzése.

Kapcsolatok megerősítése a városi főkertésszel és a város vezetőivel.

Kertészkedők klubja;  Természetjárás

A szakemberektől hallott ismeretek alkalmazása és adaptálása a résztvevők háza táján. A növények szakszerű kezelését, a növények betegségeit megismerték.

A résztvevők szórakozva ismerték meg tájegységünk védett növényeit.

A klubfoglalkozás a VIRÁGAKADÉMIA rendezvénysorozatunk folytatásaként jött létre. Kedvelt a Csere-bere virágok programunk.

A kulturális örökség megvédése – Zsolnay pirogránit díszítések

Zsolnay pirogránit díszítőelemek a XXI. században fennmaradt épületeken - előadás-sorozat.  

Cél: továbbgondolása a ma épülő középületeken.

Nevelés, PÉLDAKÉP: szülő-gyermek kohéziója –  interaktív előadások - beszélgetések

Rávilágítottunk az alapkompetenciákra: Hit-értékrend-morál-tisztesség.

 

Az egyesület feladatainak koordinálását két fő végzi. Az egyesület tagjai díjazás nélkül, társadalmi munkában végzik a programok tervezését, szervezését a kapcsolódó feladatok elvégzését. A „Magadért vagy Másokért!” önkéntes programunk kapcsolódott az „Önkéntesség Európai Éve 2011” elnevezésű programhoz. Eddig 25 új önkéntest sikerült toboroznunk. Szervezetünk tagja az „Összefogás a Balokányért” elnevezésű civil szerveződésnek 2010. januárjától. Megkezdtük a Balokány Liget rendezését, tisztítását, természeti értékeinek megvédését és civil közösségi térré alakítását. 

Az egyesület Pécsett végzi munkáját, teljes-körű ügyintézését és ügyfélszolgálatát. Az alkalmazott felnőttképzési, illetve humán erőforrás szakember. Megyei és regionális szinten is több szervezettel alakítottunk ki komoly szakmai együttműködést. A legmeghatározóbb a képzés (közösségformáló feladatunk) terén a legjobb a kapcsolatunk a „P Oktatási Központ” Második Esély Iskolájával. Számos, díjtalan  tanácsadást adunk, pl.: Felnőttképzési tanácsadást és Szakmák bemutatását - interaktív előadás – keretében -, melyet igénybe vehet bárki egyénileg és csoportosan egyaránt.

 

  • Az egyesület céljai, feladatait összegezve:

Az Európai Unióhoz való csatlakozást követően, a bekövetkezett változásokat  figyelembe véve: - az oktatást és művészeteket végző intézmények közötti nemzetközi együttműködési programok szervezése, - Pécs város  kulturális örökségének megvédése. A nemzeti hagyományok ápolása. Ismeretterjesztő előadások, képességfejlesztő kurzusok, tanfolyamok szervezése, amelyek elősegítik a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségét. Egészségügyi és környezetvédelmi prevenció, a közfoglalkoztatás elősegítése, képesek legyenek a kulturális közéletben és más területeken a felekezeti közéleti és kulturális feladatok ellátására, illetve annak szervezésére. Egy jó irányítóra nagy szükség van a torzult pénzközpontú világában.

 

Céljaink megvalósítása érdekében számos, a régióban működő szervezettel, önkormányzatokkal működünk együtt, ezek közül legmeghatározóbbak a következők:

Sumony, Vajszló, Sellye, Szentlőrinc (hátrányos helyzetű Ormánsághoz tartozó települések),

 valamint Bicsérd és Cserdi község önkormányzata.

 Ingyenes vagy kedvezményes szolgáltatásaink továbbra is igénybe vehetők.

 Valamennyi programunk honlapunkon olvasható.


 

Gaál Zoltánné 
EGE elnöke

   

Elérhetőség:
30/525-2121 ; 30/288-4000  
ege.pecs@gmail.com

 

 

Eseménynaptár

2012 (C) Minden jog fenntartva

Jelentkezzen be a Xoçai rendszerébe!

Ha még nem regisztrált oldalunkra itt megteheti: Regisztráció